Witamy na świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Wesołowie

Na fotografii zajęcia w ramach wakacyjnej szkoły języka angielskiegoŚwietlica funkcjonuje od 2002 r. Zapewnia ona zorganizowane formy spędzania wolnego czasu. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej otwartej bez podziałów wiekowych. Świetlica zapewnia dzieciom następujące formy spędzania wolnego czasu:
* Gry i zabawy indywidualne (piłkarzyki, tenis stołowy, bilard oraz gry edukacyjne tj. warcaby, szachy, inne gry planszowe).
* Zajęcia sportowe (piłka nożna, plac zabaw).
* Nauka własna – systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zajęcia w grupach zainteresowań:
* Zajęcia plastyczne. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne oraz mają możliwość wyrażania siebie za pomocą technik plastycznych. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej jak i grupowej (np. tworzenie wspólnej pracy).
Zdjęcie przedstawia sypmatyków Święta Rodziny* Zajęcia językowe. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Dzieci mają możliwość uzupełnienia wiedzy i umiejętności językowej w celu podniesienia ocen.
* Zajęcia taneczne. Dzieci nabywają umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych i wyrabiają poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów.
* Nauka gry na instrumentach.

Świetlica posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, z których dzieci korzystają w czasie wolnym od zajęć programowych.
Od 2 lat w okresie wakacyjnym nasza świetlica realizuje projekt "Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego" prowadzony przez wolontariuszki z USA.

Na zdjęciu grupa halloween ze świetlicy w WesołowieCelem tego projektu jest między innymi poszerzenie znajomości języka angielskiego który prowadzony jest różnymi ciekawymi metodami aktywnymi. Poprzez zabawę, ruch, śpiew uczestnicy łatwiej i szybciej zapamiętują poznane słówka a to również przyczynia się do integracji całego zespołu, bo należy wspomnieć że w okresie wakacyjnym jak również i teraz na świetlicę uczęszcza duża grupa dzieci z różnych miejscowości.

W okresie całorocznym dzieci wraz z rodzicami z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w przygotowywaniach różnych imprez okolicznościowych: m.in. Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny.